ក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ បោះពុម្ពផ្សាយដោយពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានសរសេរមេពាក្យនេះ កីឡដ្ឋាន ។ ប្រហែលសាមសិបឆ្នាំហើយ ខ្ញុំតែងលឺគេនិយាយថា កីឡាដ្ឋាន ។ សូម្បីកាសែត ទស្សនាវដ្ដីមួយចំនួនធំ រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ក៏បានប្រើពាក្យនេះដែរ ។ សង្គមយើងក៏ហាក់បីដូចជាទទួលយកពាក្យ កីឡាដ្ឋាន នេះមកប្រើរត់មាត់គ្រប់គ្នាហើយដែរ ។

តើយើងគួរកែប្រែអក្ខរាវិរុទ្ធនៃពាក្យនេះ ឲ្យសមស្របតាមការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នផងទេ? សូមជួយជាយោបល់ ។

 

Advertisements