បណ្ណាល័យ​ជាតិ​ប្រទេស​បារាំង​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​កម្រង​បទ​ចម្រៀង​ពី​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ដែល​គេ​បាន​យក​ទៅ​ធ្វើ​ពិព័ណ៌​នៅ​ទី​នោះ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​១៩៣១ ដែល​មាន​ឌីស​ចំនួន​១០ និង​រូប​ថត​ចំនួន​១៥​សន្លឹក។

បទ​ចម្រៀង​ទាំង​អស់​មាន​ដូច​ជា បទ អាឡេ, ចោល​ឈូង, សារីយ៉ាង, ចុម​គ្រឿង, ខ្នង​ភ្នំ, ភិលៀប, ផ្ចាញ់​មារ (ធម៌), សាកេ, សប្ប​ពុទ្ធេ, ស៊ាំពុទ្ធេ, ក្រសាំង​តៀប, អ៊ុំទូក, បុក​ស្រូវ, បំពេរ, លេង​ព្រៃ, សយ​សង្កាត់, ចិនារឿរ(?), ភ័យ​សោក, ឆារ​បញ្ចុះ, តា​យោ, ឈើត, ចុំ​ដៅ(?) ជាដើម។

លោក​អ្នក​អាច​ស្ដាប់​បាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​បារាំង តាម​រយៈ​តំណ​នេះ http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000078616&qid=sdx_q0​

អរគុណ

Advertisements