ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា (វគ្គ​ទី១)
ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា (វគ្គ​ទី២)
ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា (វគ្គ​ទី៣)
ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា (វគ្គ​ទី៤)
មាឃ​បូជា
ភាព​ផ្សេង​គ្នា​រវាង​ពិធី​បុណ្យ​មាឃ​បូជា វិសាខ​បូជា និង​ពិធី​បុណ្យ​អាសាឡ្ហ​បូជា​
ពិធី​បុណ្យ​អាសាឡ្ហ​បូជា​ (វគ្គ​ទី​១)
ពិធី​បុណ្យ​អាសាឡ្ហ​បូជា​ (វគ្គ​ទី​២)
ត្រៃ​កូដ​ធម៌​គឺ​ជា​ធម៌​កំពូល​នៃ​លោក​​មាន​៣​យ៉ាង​គឺៈ សច្ចំ សេចក្ដី​​ពិត​ត្រង់​
កតញ្ញូ សេចក្ដី​ដឹង​គុណ
ខន្ដី សេចក្ដី​អត់​ធន់​
ទស្សនៈ​រួម​ពាក់​ពន្ធ​និង​សំណួរ​ ចម្លើយ​
ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ (វគ្គ​ទី​១)
ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ (វគ្គ​ទី​២)
ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ (វគ្គ​ទី​៣)
ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ (វគ្គ​ទី​៤)
កម្ម
វិជ្ជា​ចំណេះដឹង ចំណេះ​ធ្វើ​គ្រប់​បែប​យ៉ាង
សីលធម៌
សំណួរ​ចម្លើយ​ពាក់​ព័ន្ធ​ប្រធាន​បទ​អំពី​គុណ​ធម៌ (វគ្គ​ទី​១)
សំណួរ​ចម្លើយ​ពាក់​ព័ន្ធ​ប្រធាន​បទ​អំពី​គុណ​ធម៌ (វគ្គ​ទី​២)
បញ្ច​វិលោកនៈ និង​ទ្រង់​ប្រសូត្រ​
មហា​សុបិន្ត​៥​យ៉ាង​
ហេតុ​អ្វី បាន​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ​ទ្រង់​មក​ប្រសូត្រ​ក្នុង​ជម្ពូ​ទ្វីប
សន្ដមហាឋាន៧​យ៉ាង​
អរិយសច្ច​បួន និង​ទ្រង់​បរិនិញ្វាន (វគ្គ​ទី​១)
អរិយសច្ច​បួន និង​ទ្រង់​បរិនិញ្វាន (វគ្គ​ទី​២)
ពុទ្ធ​ឱវាទ​បី​យ៉ាង និង​ព្រះ​ធម្ម​ក្ខន្ធ​៨៤០០០ និង​និញ្វន​នៅ​ឯ​ណា? (វគ្គ​ទី​១)
ពុទ្ធ​ឱវាទ​បី​យ៉ាង និង​ព្រះ​ធម្ម​ក្ខន្ធ​៨៤០០០ និង​និញ្វន​នៅ​ឯ​ណា? (វគ្គ​ទី​២)
បញ្ញា​គុណ
វិសុទ្ធិ​គុណ
ករុណា​គុណ
បើ​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​មាន​នីតិវិធិ​អ្វី​ខ្លះ​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ ក្មេង​ទំនើង​ការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន និង​ជួយ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​?
មនុស្ស​នេរយិកោ
មនុស្ស​បេតោ
មនុស្ស​តីរិច្ឆានោ
មនុស្ស​ មនុស្សោ មនុស្សទេវោ
ការ​លេង​ល្បែង​ ផឹក​សុរា​
ការ​ចាយ​កញ្ជះ​កញ្ជាយ និង​ការ​លេង​ល្បែង​ភ្នាល់​
ការ​សេព​គប់​មនុស្ស​អាក្រក់​ និង​ការ​ខ្ជឹល​ច្រអូស​
ការ​ដើរ​លេង​យប់ និង​ការ​ដើរ​មើល​ល្បែង​របាំ​ទាល់​តែ​ញៀន​ជាប់​ចិត្ត​ឥត​​ធ្វើ​ការ​រប​អ្វី​
បរិយត្តិ​ធម៌
ការ​បដិបត្តិ​ធម៌
បដិវេធ​ធម៌
អត្តាធិបតេយ្យ
លោក​កា​ធិបតេយ្យ​
ធម្មាធិបតេយ្យ
អត្តាធិបតេយ្យ លោកោធិបតេយ្យ និង​ធម្មាធិបតេយ្យ
បញ្ញាៈ ការ​ដឹង​ទូទៅ ការ​ចេះ​ទូទៅ
សច្ចៈ សេចក្ដី​ពិត​ត្រង់​
ចាគៈ ការ​លះ​បង់​
ឧបសមៈ សេចក្ដី​ស្ងប់
បរាភវសូត្រ​ទី​៩ ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​វិនាស​
បរាភវសូត្រទី​១០ ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​វិនាស​
បរាភវសូត្រ​ទី១១ ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​វិនាស
បរាភវសូត្រ​ទី​១២ ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​វិនាស​
អាយុ​វែង និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ចម្រើន​
សិរីសួស្ដី និង​យសបរិវារ​ចម្រើន​
កម្លាំង​ និង​ពណ៌​សម្បុរ​កាយ​ចម្រើន​
បរិបូណ៌​ដោយ​សេចក្ដី​សុខ​
គុណ​មាតា បិតា(វគ្គ​ទី​១)
គុណ​មាតា បិតា(វគ្គ​ទី​២)
កូន​តប​ស្នង មាតា​ បិតា
គុណ​ព្រះ​ពុទ្ធ ព្រះ​ធម៌ ព្រះ​សង្ឃ និង​គុណ​ជាតិ​៣​គឺ សីល សមាធិ បញ្ញា
ពុទ្ធុប្បាទក្ខណោ ខណៈ​ដែល​មាន​ព្រះ​ពុទ្ធ​ត្រាស់​ដឹង​
មជ្ឈឹមប្បទេស ឧបត្តិក្ខណោ ខណៈ​ដែល​បាន​កើត​ក្នុង​មជ្ឈឹម​ប្រទេស​
សម្មាទិដ្ឋិយា បដិលទ្ធក្ខណោ ខណៈ​ដែល​បាន​ជា​សម្មាទិដ្ឋិ
ចន្នមាឃតនានំ អតកលក្ខណោ ខណៈ​ដែល​មាន​អាយ​តន​ទាំង​៦​មិន​វិកល​ខ្វះ​ខាត​
បច្ចុប្បន្នទុក្ខំ អាយតឹ ទុក្ខ​វិបាកំ
បច្ចុប្បន្ន​ទុក្ខំ អាយតឹ សុខ​វិបាកំ
បច្ចុប្បន្ន​សុខំ អាយតឹ ទុក្ខ​វិបាកំ
បច្ចុប្បន្ន​សុខំ អាយតឹ សុខ​វិបាកំ
បហានបធាន មាន​ព្យាយាមលៈ​បាប​ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ​
សំវរបធាន ព្យាយាម​វៀរចាក​បាប​មិន​ឲ្យ​កើត​​ឡើង​​ក្នុង​សន្ដាន​
ភាវនាបធាន ព្យាយាម​ញុំា​កុសល​ឲ្យ​កើត​ឡើង​ក្នុង​សន្ដាន
អនុរក្ខបទាន ព្យាយាម​ក្សោកុសល​ដែល​កើត​ឡើង​ហើយ​មិន​ឲ្យ​សាប​សូន្យ​ទៅ​វិញ​
Advertisements