ការ​ដើរ​លេង​យប់ និង​ការ​ដើរ​មើល​ល្បែង​របាំ​ទាល់​តែ​ញៀន​ជាប់​ចិត្ត​ឥត​​ធ្វើ​ការ​រប​រអ្វី​

Leave a comment

Advertisements

ទេសនា​អំពី​​ថ្ងៃ​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ឆ្នាំ​២០១៤

Leave a comment

ពិធី​បុណ្យ​វិសាខ​បូជា

Leave a comment

សូម​អនុមោទនា!

 

វីដេអូ​នាទី​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ផ្សារ​ភ្ជាប់​សង្គម​

Leave a comment

ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​កម្រង​វីដេអូ​ឃ្លីប​ព្រះ​ធម្ម​ទេសនា​ផ្សារ​ផ្ជាប់​សង្គម​ ដែល​មាន​ប្រធាន​បទ​ជា​ច្រើន។

សូម​ចុច​លើ​ដំណ​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​វីដេអូ​។

http://www.mocar.gov.kh/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=3

អរគុណ

My old district map

Leave a comment

Source: http://ltocambodia.blogspot.com/

 

 

​លោក​គ្រូ ឃីង ហុកឌី​ មក​ទស្សនា​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៩

Leave a comment